8- Elektroskop ve Özellikleri :

a-)Elektroskop :
Bir cismin elektrik yüklü olup olmadığını, cisim yüklü ise yükünün cinsinin ne olduğunu belirlemek için kullanılan araçlara elektroskop denir. Elektroskopta metal (iletken) bir topuz, topuza bağlı olan metal (iletken) bir çubuk ve çubuğa da bağlı olan metal (iletken) yapraklar bulunur.Elektroskopta cisimlerin yükleri, yaprakların durumuna ve hareketine göre belirlenir.

b) Elektroskopun Özellikleri :

1- Elektroskop nötr halde ise yapraklar kapalıdır.
2- Elektroskop (+ veya –) yüklü ise yapraklar aynı cins yükle yüklenir ve birbirini iterek açılır.
3- Yapraklardaki yük miktarı ne kadar fazla ise yapraklardaki açılma miktarı da o kadar fazla olur.
4- Nötr elektroskopa (+) yüklü cisim yaklaştırılırsa;
• Yapraklardaki (–) yükler topuza çekilir.
• Topuzda (–) yük sayısı artacağı için topuz (–) yükle yüklenir.
• Yapraklarda (–) yük sayısı azalacağı için yapraklar (+) yükle yüklenir.
• Yapraklar açılır.5- Nötr elektroskopa (–) yüklü cisim yaklaştırılırsa;
• Topuzdaki (–) yükler yapraklara itilir.
• Topuzda (–) yük sayısı azalacağı için topuz (+) yükle yüklenir.
• Yapraklarda (–) yük sayısı artacağı için yapraklar (–) yükle yüklenir.
• Yapraklar açılır.
6- Nötr elektroskopa (+) yüklü cisim dokundurulursa;
• (+) yüklü cisim nötr elektroskoptan (topuzdan ve yapraklardan) (–) yük alır (yani – yükler + yüklü cisme geçer).
• Elektroskopta (–) yüklerin sayısı azalacağı için hem topuz hem de yapraklar (+) yükle yüklenir.
• Yapraklar açılır.
7- Nötr elektroskopa (–) yüklü cisim dokundurulursa;
• (–) yüklü cisimden nötr elektroskopa (topuza ve yapraklara) (–) yükler geçer.
• Elektroskopta (–) yüklerin sayısı artacağı için hem topuz hem de yapraklar (–) yükle yüklenir.
• Yapraklar açılır.
8- (+) yüklü elektroskopa (+) yüklü cisim yaklaştırılırsa;
• (+) yüklü cisim yapraklardan (–) yük çeker.
• Yapraklardaki (–) yük sayısı azalacağı için (+) yük sayısı daha da artar.
• Yapraklar daha fazla açılır.
9- (–) yüklü elektroskopa (–) yüklü cisim yaklaştırılırsa;
• (–) yüklü cisim topuzdaki (–) yükleri yapraklara iter.
• Yapraklardaki (–) yük sayısı artar.
• Yapraklar daha fazla açılır.
10- (+) yüklü elektroskopa (–) yüklü cisim yaklaştırılırsa;
• (–) yüklü cisim topuzdaki (–) yükleri yapraklara iter.
• Yapraklardaki (+) yük sayısı azalır.
• Yapraklar biraz kapanır.
11- (–) yüklü elektroskopa (+) yüklü cisim yaklaştırılırsa;
• (+) yüklü cisim yapraklardaki (–) yükleri topuza çeker.
• Yapraklardaki (–) yük sayısı azalır.
• Yapraklar biraz kapanır.
12- Bir cismin yükünün cinsini belirlemek için, yükü bilinen bir elektroskop kullanılır.
• Cisim, (+) yüklü elektroskopun topuzuna yaklaştırıldığında yapraklar daha fazla açılıyorsa yaklaştırılan cisim (+) yüklü, yapraklar biraz kapanıyorsa yaklaştırılan cisim (–) yüklüdür.
• Cisim, (–) yüklü elektroskopun topuzuna yaklaştırıldığında yapraklar daha fazla açılıyorsa yaklaştırılan cisim (–) yüklü, yapraklar biraz kapanıyorsa yaklaştırılan cisim (+) yüklüdür.
13- (+) yüklü elektroskopa (+) yüklü cisim dokundurulursa;
• Dokundurulan cismin yük miktarı elektroskopun yük miktarından fazla ise yapraklar daha fazla açılır.
• Dokundurulan cismin yük miktarı elektroskopun yük miktarından az ise yapraklar biraz kapanır.
14- (–) yüklü elektroskopa (–) yüklü cisim dokundurulursa;
• Dokundurulan cismin yük miktarı elektroskopun yük miktarından fazla ise yapraklar daha fazla açılır.
• Dokundurulan cismin yük miktarı elektroskopun yük miktarından az ise yapraklar biraz kapanır.
15- (+) yüklü elektroskopa eşit ve zıt yüklü cisim dokundurulursa;
• Elektroskop nötrleşir.
• Yapraklar tamamen kapanır.
16- (–) yüklü elektroskopa eşit ve zıt yüklü cisim dokundurulursa;
• Elektroskop nötrleşir.
• Yapraklar tamamen kapanır.
17- (+) yüklü elektroskopa yük miktarı daha az olan (–) yüklü cisim dokundurulursa;
• Yapraklar biraz kapanır.
18- (–) yüklü elektroskopa yük miktarı daha az olan (+) yüklü cisim dokundurulursa;
• Yapraklar biraz kapanır.
19- (+) yüklü elektroskopa yük miktarı daha fazla olan (–) yüklü cisim dokundurulursa;
• Elektroskop önce nötrleşir, sonra (–) yükle yüklenir.
• Yapraklar önce kapanır, sonra açılır.
20- (–) yüklü elektroskopa yük miktarı daha fazla olan (+) yüklü cisim dokundurulursa;• Elektroskop önce nötrleşir, sonra (+) yükle yüklenir.
• Yapraklar önce kapanır, sonra açılır.

ÖRNEKLER :

1- (+) yüklü A cismi, birbirlerine dokunmakta olan K ve L cisimlerine yaklaştırılıyor. A cismi uzaklaştırılmadan K ve L cisimleri ayrılırsa hangi yükle yüklenirler?
2- (+) yüklü A ve B cisimleri, nötr halde olan ve birbirine dokunan K, L, M kürelerine yaklaştırılıyor. A ve B cisimleri çekilmeden K, L, M küreleri birbirinden ayrılırsa hangi yükle yüklenirler?
3- (+) yülü A cismi ile (–) yüklü B cismi, nötr halde olan ve birbirlerine dokunan K, L, M kürelerine yaklaştırılıyor. A ve B cisimleri çekilmeden K,L,M küreleri birbirinden ayrılırsa hangi yükle yüklenirler?
4- (–) yüklü A cismi, nötr halde olan ve birbirlerine dokunan K ve L kürelerine yaklaştırıldıktan sonra L küresi topraklanıyor. Toprak bağlantısı kesildikten sonra A cismi uzaklaştırılmadan K ve L küreleri birbirinden ayrılırsa hangi yükle yüklenirler?
5- Nötr haldeki içi boş küre veya silindirin içine yüklü cisim dokundurulursa, kürenin veya silindirin iç yüzeyi nötr olur. Yükler, karşılıklı olarak birbirini iterek küre veya silindirin dış yüzeyinde birikirler.
6- Nötr haldeki içi boş küre veya silindirin içine yüklü cisim dokundurulmadan yaklaştırılırsa, kürenin veya silindirin iç yüzeyi yüklü cisimle zıt yükle, dış yüzeyi ise yüklü cisimle aynı yükle yüklenir. (Yükler, kürenin iç ve dış kısmında toplanır).
7- Şekle göre (+) yüklü A cismi, B cismini;
a) İtiyorsa B cismi hangi yükle yüklüdür?
b) Çekiyorsa B cismi hangi yükle yüklüdür?
8- Şekle göre K çubuğu (+) yüklü X cismi ile Y cismini itiyor. L çubuğu da Y cismini ve Z cismini çekiyorsa K, L, Y ve Y cisimleri hangi yükle yüklüdür?
9- Şekildeki (–) yüklü A cismi, birbirlerine dokunmakta olan yarıçapları farklı ve nötr haldeki X, Y, Z kürelerine yaklaştırılıyor. A cismi uzaklaştırılmadan küreler birbirlerinden ayrılırsa yüklerinin işareti ve yük miktarları ne olur?